An Bình, Everest bị xử phạt vì liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh

Hai công ty chứng khoán là An Bình và Everest bị xử phạt hành chính do sai phạm trong việc chào bán trái phiếu của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với Chứng khoán An Bình trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

An Bình, Everest bị xử phạt vì liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh.An Bình, Everest bị xử phạt vì liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Theo đó, Công ty cổ phần chứng khoán An Bình là tổ chức tư vấn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, nội dung nêu trong các trang của Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL để thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu phát hành dự kiến.

Bên cạnh đó, trong bản công bố thông tin của SOLEIL nêu: “Từ khi thành lập đến nay, Công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán Trái phiếu”. Thực tế, trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 của SOLEIL lại thể hiện giá trị trái phiếu trong các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Ngoài ra, Chứng khoán An Bình bị phạt thêm 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu theo quy định của pháp luật, bao gồm: Báo cáo số lượng NĐT sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Tổng số tiền mà Chứng khoán An Bình sẽ phải nộp là 310 triệu đồng.

Một công ty tư vấn khác là Chứng khoán Everest (EVS) cũng bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

EVS là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty Cung điện Mùa Đông (CĐMĐ) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã WTPCH2125003. Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Theo bản công bố thông tin, CĐMĐ đã ghi "thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành”. Tuy nhiên một nội dung khác cho thấy công ty có 2 mã trái phiếu WTPCH2124001, WTPCH2124002 với tổng trị giá 450 tỷ đồng, nhưng tính đến 30/11/2021 các trái phiếu này vẫn chưa kết thúc và chưa phát sinh nợ gốc, lãi trái phiếu.

Bản công bố cũng trình bày các dự án CĐMĐ đã và sắp triển khai. Đối với dự án đang triển khai Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải, EVS lại không có hồ sơ và tài liệu thể hiện vai trò của CĐMĐ tại dự án này.

Song song đó, EVS còn bị phạt tiền 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch.

Tại biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa Everest và Cung Điện Mùa Đông thì tổng giá trị trái phiếu WTPCH2125003 chào bán thành công là 0 đồng. Nhưng phía công ty chứng khoán đã báo cáo sai lệch về khối lượng chào bán thành công và phương thức phát hành.

Trong một báo cáo khác của Chứng khoán Everest gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về mã trái phiếu WTPCH2125003, có ghi khối lượng đăng ký và lưu ký trong kỳ là 0,01 tỉ đồng, khối lượng trái phiếu đăng ký và lưu ký tại thời điểm cuối kỳ là 3.230 tỉ đồng. Tuy nhiên trong báo cáo gửi đến đoàn kiểm tra thì các số liệu nêu trên đều bằng 0.

Chứng khoán Everest còn cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu. Công ty thông báo có 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước nắm giữ trái phiếu WTPCH2125003, nhưng số liệu cung cấp đoàn kiểm tra lại là không có nhà đầu tư nào.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Chứng khoán Everest còn buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc cải chính thông tin. Tổng số tiền phạt mà Chứng khoán Everest phải nộp là 400 triệu đồng.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục