Chính thức cho phép sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ 1/1/2023

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ 1/1/2023 chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Sáng 9/1/2023, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Trình bày Báo cáo tại hội trường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, đa số đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cơ bản nhất trí với nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết.

Về tên gọi, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tên của dự thảo Nghị quyết được chỉnh lý như sau: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

Về các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục thực hiện từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Điều 2), UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tiếp tục rà soát quy định pháp lý liên quan đến việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch để đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết). Đồng thời, xin Quốc hội cho giữ thời điểm kết thúc của các quy định chuyển tiếp là 31/12/2023 và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ 1/1/2023 chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ 1/1/2023 chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Liên quan đến việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 (Điều 3), bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu xây dựng sửa đổi Luật Dược.

Về các đề nghị cân nhắc bỏ trường hợp loại trừ thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc trường hợp cần phải tiếp tục theo dõi an toàn, hiệu quả theo kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại khoản 6 Điều 56 của Luật Dược 2016, UBTVQH đề nghị được giữ quy định như khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết và đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Y tế giải quyết hồ sơ của các trường hợp này để không xảy ra tình trạng đủ điều kiện mà không được gia hạn.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục