Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 279/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánCông ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị phạt tiền: 92.500.000 đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2022, 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023 và năm 2022, 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023; Công ty gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho HNX đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023).

Các vi phạm trên bị xử phạt heo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hải Minh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục