Đề nghị sửa luật, giảm thuế cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa khoản 2 điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng mức thuế lần lượt là 15% và 17%.

Tại văn bản lấy ý kiến sửa các luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, khoản 1 điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, như vậy việc áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ phụ thuộc vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cần được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: L.BằngDoanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cần được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm 2019, Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, Ủy ban Thương vụ Quốc hội đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chuyển thành xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận đưa nội dung hỗ trợ thuế với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nêu trên khi xây dựng dự án Luật này.

Năm 2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Để chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho DN nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa khoản 2 điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng mức thuế lần lượt là 15% và 17% (mức thuế phổ biến hiện nay là 20%).

Lương Bằng

Bài liên quan

Cùng chuyên mục