Đề xuất quản lý biển số xe theo mã định danh cá nhân

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Điểm mới của dự thảo là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe và mọi thủ tục được thực hiện qua mạng.

Theo đó, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở đâu thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân. Trong trường hợp chủ xe là người nước ngoài, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài.

Đề xuất quản lý biển số xe theo mã định danh cá nhân.Đề xuất quản lý biển số xe theo mã định danh cá nhân.

Đối với phương tiện cơ giới thuộc sở hữu của tổ chức, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Ngoài ra, nội dung dự thảo cũng đề cập mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kê khai thành công, cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công quốc gia do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, chủ xe sẽ kê khai và làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Quy trình thực tế khi đăng ký xe trực tuyến sẽ bắt đầu từ lúc chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công, thực hiện kê khai, ký số giấy đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến. Sau đó, chủ xe sẽ nhận được mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ email hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.

Tiếp theo, chủ xe sẽ phải mang phương tiện đến cơ quan đăng ký, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, ký giấy đăng ký xe (trong trường hợp không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ liên quan.

Sau cùng, cán bộ sẽ cấp biển số khi kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế xe thấy đảm bảo hợp lệ. Đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đăng ký cho xe khác, chủ xe sẽ được cấp biển số mới. Trong trường hợp biển số định danh của chủ phương tiện đã được thu hồi, chủ xe sẽ được cấp lại biển số theo biển số định danh.

Nếu xe hoặc hồ sơ xe không đảm bảo đúng quy định thì chủ xe cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn. Việc trả kết quả đăng ký xe có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.

Được biết, Bộ Công an sẽ lấy ý kiến công khai về dự thảo nói trên từ ngày 14/3 đến hết ngày 14/5. Nếu được thông qua, Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục