Hà Nội: 21 lãnh đạo phường phải nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị

UBND TP. Hà Nội đã ban hành dự thảo tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo Tờ trình, hiện tại, thành phố có 175 phường, trong đó 150 phường loại 1; 24 phường loại 2 và 1 phường loại 3 thuộc 13 quận, thị xã.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tổng số Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường là 3.535 người. Trong đó có 172 Chủ tịch HĐND; 116 Phó Chủ tịch HĐND; 168 Chủ tịch UBND; 331 Phó Chủ tịch UBND; 831 cán bộ khác và 1.917 công chức.

Đến 1/7/2021, thời điểm mô hình chính quyền đô thị đi vào hoạt động, đã bổ nhiệm 173 Chủ tịch UBND, 335 Phó Chủ tịch UBND phường; chuyển 1.944 công chức phường sang công chức thuộc biên chế UBND quận, thị xã quản lý.

21 lãnh đạo phường ở Hà Nội nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị21 lãnh đạo phường ở Hà Nội nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị

Bên cạnh đó, tổng số người nghỉ công tác, chuyển công tác là 58 người; trong đó nghỉ việc do dôi dư khi không tổ chức HĐND phường, không được bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công chức phường là 21 người. Trong số này có 11 Chủ tịch HĐND, 9 Phó Chủ tịch HĐND và một Phó Chủ tịch UBND.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương mỗi người đối với 21 trường hợp nêu trên, tổng kinh phí dự kiến hơn 388 triệu đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách quận, thị xã.

Dự kiến chính sách hỗ trợ sẽ được trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021.

Ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND.

Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND. Khi thí điểm chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND phường, các quận và thị xã đã sắp xếp Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND chuyển sang giữ chức danh khác, một số người được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

 Thành Nam

Cùng chuyên mục