Hà Nội điều chỉnh giá nước không tác động lớn đến giá hàng hóa

Phương án giá dự kiến một hộ gia đình tiêu thụ thực tế đến 10m3/tháng sẽ tăng 15.270 đồng/tháng. Các nhóm khách hàng khác có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì tăng khoảng 20%. Mức tăng này chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi phí của các doanh nghiệp, các đơn vị.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 của UBND TP. Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng đã thông tin về lộ trình điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng phát biểu tại họp báo.Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng phát biểu tại họp báo.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính, hệ thống sản xuất, phân phối nước sạch trên địa bàn Thành phố được đầu tư bằng nhiều nguồn, từ ngân sách, của doanh nhà nước và nguồn ngoài ngân sách. Qua đó đã đáp ứng được nhu cầu nước sạch trên địa bàn Thành phố, khắc phục được tình trạng thiếu nước sạch. Nguồn nước cũng chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt để từng bước đảm bảo nguồn cung và chất lượng nước.

Hiện nay, các chi phí cấu thành giá nước sạch, như tiền lương, chi phí điện năng, nguyên vật liệu và chi phí đầu tư đều tăng, dẫn đến việc cần phải điều chỉnh giá nước sạch nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, khuyến khích các chủ thể sử dụng nước tiết kiệm, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, phân phối nước sạch giảm chi phí, giảm thất thoát; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, phân phối nước sạch.

Căn cứ vào các quy định cụ thể về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch tại Thông tư số 44 năm 2021 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã chủ trì cùng các sở, ngành và doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố, dự kiến lộ trình trước mắt thực hiện trong 2 năm 2023 và 2024.

Mức giá sẽ áp dụng cho các đối tượng khách hàng cụ thể, như hộ gia đình, đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, trong đó phương án giá dự kiến 1 hộ gia đình tiêu thụ thực tế đến 10m3 trong 1 tháng sẽ tăng 15.270 đồng/tháng. Các nhóm khách hàng khác có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì tăng khoảng 20%. Mức tăng này chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi phí của các doanh nghiệp, các đơn vị.

"Tại dự thảo phương án giá trình UBND Thành phố, chúng tôi cũng đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá nước sạch đối với các đối tượng sử dụng, theo tính toán của liên ngành, với phương án giá dự kiến, CPI sẽ tăng khoảng 0,17%, không có tác động lớn đến giá của các hàng hóa, dịch vụ có liên quan", Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng thông tin.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục