Hà Nội: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,3%

Theo số liệu thống kê, trong quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 199,651 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 129.285 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hóa tăng trưởng mạnh

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 5,5% trong quý I/2024, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,77%; khu vực dịch vụ tăng 5,84%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,94%.Xây dựng “Thủ đô Hà Nội – Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”Xây dựng “Thủ đô Hà Nội – Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 199,651 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 129.285 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (bao gồm du lịch, lữ hành) tăng 19,35%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm; bán buôn, bán lẻ tăng 7,33%, đóng góp 0,77 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7,2%, đóng góp 0,13 điểm phần trăm; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,52%...

Tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,528 triệu lượt, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhờ sự phục hồi kinh tế, nhiều DN đã đầu tư vào địa bàn, trong quý I/2024 có 6.944 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 66.157 tỷ đồng. Tổng số DN đăng ký trên địa bàn TP Hà Nội là 384.299 DN.

Theo Sở KH&ĐT, vốn FDI vào Hà Nội trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 950 triệu USD, tăng đột phá gần 500% so với cùng kỳ năm 2023. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy. Đến ngày 20/3/2024 toàn TP giải ngân đạt 7.019 tỷ đồng (tương đương 8,7% kế hoạch). Hà Nội phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên 95%.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế số

Định hướng phát triển đặc trưng của Hà Nội vẫn là “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, “Xanh - Thông minh - Thịnh vượng” và là TP kết nối toàn cầu.

Kế hoạch năm 2024 TP đặt mục tiêu GRDP tăng 6,5 - 7%; GRDP/người 160-162 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5-11,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4-5%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4%; giảm 300-400 số hộ nghèo...

Trên thực tế, năm 2023 còn nhiều khó khăn và có thể tiếp tục ảnh hưỏng kéo dài sang năm 2024, như tốc độ tăng trưởng chưa như kỳ vọng; xuất khẩu chậm lại, sản xuất của một số ngành công nghiệp, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, sức mua thị trường nội địa suy giảm, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tăng thấp so với mức tăng cùng thời điểm năm trước và mục tiêu đề ra…

Do đó, việc phát triển các mô hình kinh tế mới hiệu quả hơn trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu nêu trên.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội, việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực vận tải để quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vị vận tải ngày càng phổ biến, như việc ứng dụng kết nối công nghệ thông tin đến hành khách của các đơn vị kinh doanh xe hợp đồng, xe du lịch, xe tải,..

Mô hình kinh tế chia sẻ còn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, như chia sẻ không gian làm việc (coworking space), hoạt động logistics, hoạt động du lịch, hoạt động truyền thông, dịch vụ y tế - giáo dục, nông nghiệp, lao động việc làm,...

Kinh tế ban đêm đã xuất hiện từ lâu ở Hà Nội và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với lợi thế sẵn có cũng như đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phát triển kinh tế ban đêm sẽ là xu hướng tất yếu của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, bán dẫn… làm nền tảng cho phát triển. Phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, hệ thống chợ, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử, hoạt động logistics; kết hợp giữa kinh doanh truyền thống với kinh doanh trên môi trường mạng. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng; thanh toán không dùng tiền mặt…

Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số; ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng TP thông minh…

                                                                                                                           Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục