Hủy niêm yết lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Masan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan sẽ hủy niêm yết 30 triệu trái phiếu từ ngày 23/2.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo về việc hủy niêm yết trái phiếu MSN12002 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN).

Theo đó, HNX sẽ hủy niêm yết 30 triệu trái phiếu MSN12002 của Masan vào ngày 23/2. Tổng giá trị của lô trái phiếu này là 3.000 tỷ đồng. Lý do hủy niêm yết được HNX công bố là lô trái phiếu MSN12002 của Masan đến thời gian đáo hạn.

Được biết, 30 triệu trái phiếu MSN12002 được Masan phát hành ra công chúng từ ngày 9/3/2020. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 3 năm.

Liên quan đến trái phiếu, hồi cuối năm 2022, Tập đoàn Masan đã thông tin về việc huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng. Trước đó, Masan cũng đã công bố việc chào bán ra công chúng 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Số tiền thu về được dùng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Masan ghi nhận doanh thu đạt mức 76.189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.754 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 53% so với năm 2021.

Về tài sản, tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Masan đạt 141.342 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dài hạn chiếm phần lớn với 93.668 tỷ đồng, tương ứng với 66% tổng tài sản.

Đáng chú ý, bảng cân đối kế toán cho thấy năm 2022, nợ phải trả của Masan tăng khá mạnh với 25% so với năm 2021, đạt mức 104.706 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giảm từ 42.336 tỷ đồng (năm 2021) xuống còn 36.636 tỷ đồng.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục