Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Phát triển cây gai xanh nguyên liệu

Năm 2018, huyện Lang Chánh phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramiet trồng thử nghiệm 16 ha cây gai xanh tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Quang Hiến và hiệu quả kinh tế cao...

Nhận thấy đây là cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, huyện Lang Chánh đã rà soát, chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu.

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Phát triển cây gai xanh nguyên liệuHuyện Lang Chánh hát triển cây gai xanh nguyên liệu

Nhằm khuyến khích người trồng cây gai xanh, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh và công ty, huyện Lang Chánh đã hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân, cá nhân là thành viên HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia trồng cây gai xanh tập trung, với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.

Việc chuyển đổi các loại cây trồng trên đất đồi dốc, không chủ động được nguồn nước tưới, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây gai xanh theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, không những tận dụng được tối đa diện tích, phủ xanh đất trống mà đang là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đến hết tháng 6/2022, tổng diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn huyện đạt 18 ha, trong đó diện tích lưu gốc là 16,5 ha, diện tích trồng mới 1,5 ha và tập trung tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Giao Thiện, thị trấn Lang Chánh... Nhiều diện tích cây gai xanh trên địa bàn huyện đã cho thu hoạch lần thứ 2, năng suất ước đạt trên 20 tấn/ha.

Theo chỉ tiêu và kế hoạch năm 2022 tỉnh giao cho huyện Lang Chánh trồng mới 30 ha cây gai xanh. Huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lang Chánh, Lê Quang Tùng cho biết:

"Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây gai xanh năm 2022, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai. Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo rà soát, chuyển đổi diện tích phù hợp phát triển vùng trồng cây gai xanh. Tập trung chuẩn bị giống, vật tư để trồng gai xanh vụ thu và vụ đông.

Huyện phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramiet hỗ trợ người dân về kỹ thuật. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, so sánh để người dân nhận thấy lợi thế của cây gai xanh so với các loại cây trồng kém hiệu quả khác trong phạm vi quỹ đất và chu kỳ thu hoạch, khai thác".

H. Thủy

Bài liên quan

Cùng chuyên mục