MobiFone phát triển công nghệ số “Nâng tầm cuộc sống”

MobiFone - doanh nghiệp viễn thông đầu tiên của Việt Nam, đang nỗ lực đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ, tích cực tham gia triển khai Chiến lược quốc gia phát triển hạ tầng thông tin, hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự cường của nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045.

Để bắt kịp cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với đặc trưng là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt, hành động mạnh mẽ để phát triển kinh tế số và xã hội số, từ đó bứt phá vươn lên thay đổi thứ hạng quốc gia.

MobiFone phát triển công nghệ số “Nâng tầm cuộc sống”.MobiFone phát triển công nghệ số “Nâng tầm cuộc sống”.

Nắm bắt thời cơ từ công cuộc chuyển đổi số và đòi hỏi cấp thiết của thị trường, MobiFone - nhà mạng viễn thông đầu tiên tại Việt Nam, đã bước vào cuộc chơi lớn với chiến lược chuyển mình từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số.

MobiFone đã công bố chiến lược kinh doanh mới, mục tiêu đến hết năm 2025. Theo đó doanh nghiệp viễn thông sẽ chuyển đổi, phát triển thành doanh nghiệp số lớn tầm khu vực, tạo lập các hệ sinh thái số, phát triển hạ tầng số trong nhóm dẫn đầu, làm chủ công nghệ lõi.

MobiFone đã và đang thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp công nghệ số có hệ sinh thái số toàn diện, với 3 lĩnh vực kinh doanh chính gồm hạ tầng số, giải pháp/nền tảng số và dịch vụ nội dung số, nhằm "nâng tầm cuộc sống" cho các đối tác, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân của MobiFone.

Cụ thể, ở mảng hạ tầng số, MobiFone đã triển khai dịch vụ 5G thương mại cho khách hàng tại nhiều thành phố trên cả nước như TPHCM, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Phú Quốc với tốc độ cao. Trong năm 2022, mảng kinh doanh data của MobiFone cũng chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 27%.

Tính đến tháng 3/2023, MobiFone đã phát triển được hơn 600.000 khách hàng tham gia hệ sinh thái tài chính số MobiFone Money, với doanh thu đạt trên 550 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường viễn thông đã dần bão hoà và càng ngày càng khó khăn, MobiFone đã đặt ra cho mình mục tiêu "giữ vững viễn thông - tấn công không gian mới". Dựa trên 5 trụ cột chính là "Khách hàng - Sản phẩm - Công nghệ - Vận hành - Năng lực", MobiFone đặt mục tiêu cụ thể cho tới năm 2025 phát triển nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ số mới ngoài viễn thông như: Kinh doanh hạ tầng số, cung cấp các nền tảng/giải pháp số - nội dung số; xây dựng hệ sinh thái số MobiFone ngày càng hoàn chỉnh.

Đến năm 2030, MobiFone xác định mục tiêu phát triển mạng 5G đảm bảo vị trí doanh nghiệp hàng đầu thị trường Việt Nam. Song song với đó, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Make in MobiFone trong các lĩnh vực AI/ML, IoT, Big Data, Blockchain...

Với chiến lược phát triển thành doanh nghiệp số, MobiFone được kỳ vọng sẽ trở thành một "đầu tàu" mới cho ngành viễn thông Việt Nam cũng như công cuộc chuyển đổi số của toàn xã hội.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục