Phát hành cổ phiếu "chui", Công ty Đầu tư và Xây dựng công trình 134 bị phạt

Theo đó, Công ty đã thực hiện 01 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 (địa chỉ tại số 17, ngõ 575 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) do phát hành cổ phiếu 'chui' và không công bố thông tin.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 bị phạt 250 triệu đồng do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN. Công ty đã thực hiện 1 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng, nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Công ty bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 còn bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, bao gồm các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2020, 2021; Báo cáo thường niên 2020, 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 2022; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Tổng số tiền CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 bị phạt lần này là 350 triệu đồng.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục