Quảng Nam: Xây dựng mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt phương án xây dựng mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô, tại Trạm dược liệu Trà Linh (xã Trà Linh, Nam Trà My).

Kinh phí thực hiện mô hình là 1,28 tỷ đồng. Theo đó, bố trí 1.100 cây sâm Ngọc Linh, gồm 1.000 cây nuôi cấy mô và 100 cây nhân giống bằng hạt (làm đối chứng) trên diện tích 0,06 ha.

Quảng Nam: Xây dựng mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy môQuảng Nam xây dựng mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô

UBND tỉnh quy định xây dựng mô hình về cây giống, trồng theo quy trình hướng dẫn kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng của Sở NN&PTNT; theo dõi, đánh giá các mô hình theo các chỉ tiêu: màu sắc lá, đường kính tán lá, số lá/cây, số thân trên mỗi gốc, chiều cao cây, khả năng ra hoa, đậu quả, chiều dài củ, đường kính củ, tỷ lệ cây bị bệnh, năng suất sinh học, tỷ lệ cây sống khi kết thúc mô hình; triển khai các biện pháp bảo vệ tốt các mô hình, không để bị mất trộm và bị các loài động vật gây hại.

Sở NN&PTNT là cơ quan chủ quản; Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2026.

Các đơn vị thực hiện phải khảo sát, chọn địa điểm triển khai mô hình đảm bảo được các điều kiện sinh thái, đáp ứng được yêu cầu của cây sâm Ngọc Linh như: độ tàn che, đất đủ ẩm, giàu dinh dưỡng, lượng mùn hữu cơ trong đất cao…

Th. Hương

 

Bài liên quan

Cùng chuyên mục