Tập đoàn Tân Long: Liên kết sản xuất lúa gạo bền vững và triển khai mô hình HTX kiểu mới

Tập đoàn Tân Long đặt mục tiêu sản xuất hơn 1.000.000 tấn gạo trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, tập đoàn lên kế hoạch liên kết với nông dân thông qua mô hình hợp tác xã kiểu mới...

Trung tuần tháng 4, Tập đoàn Tân Long tổ chức Hội thảo "Cánh đồng hạnh phúc". Theo đó, tập trung đông đảo nông dân, các hợp tác xã và các nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến sản xuất lúa gạo.

Đặc biệt, trong lần tổ chức thứ 3, Tập đoàn Tân Long hướng đến chủ đề chính là Liên kết sản xuất lúa gạo bền vững và triển khai mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Tại Hội thảo diễn ra trung tuần tháng 4Tại Hội thảo diễn ra trung tuần tháng 4

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trương Sỹ Bá cho biết, cánh đồng mẫu lớn đã được triển khai từ lâu. Đến nay, Tập đoàn Tân Long hướng đến việc triển khai những cánh đồng mẫu lớn thực sự hiệu quả thông qua việc liên kết với nông dân theo mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Trong mô hình hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp tham gia góp vốn và điều hành hợp tác xã, bao tiêu toàn bộ lúa canh tác sau thu hoạch; nông dân tham gia tích tụ ruộng đất. Khi mô hình đủ lớn và tập trung được số lượng đông đảo hợp tác xã, sẽ thành lập liên hiệp hợp tác xã theo mô hình tập đoàn.

Theo lãnh đạo tập đoàn, mô hình thành công, sẽ ứng dụng được đồng bộ kỹ thuật canh tác tiên tiến trên cánh đồng quy mô lớn; tiết kiệm các chi phí vật tư nông nghiệp; chuyển sang định hướng sử dụng phân bón hữu cơ, ít ảnh hưởng đến chất lượng đất canh tác.

Từ đó, có thể canh tác lâu dài với chi phí ngày càng thấp hơn và sản phẩm lúa gạo ngày càng chất lượng hơn, truy suất rõ ràng nguồn gốc; giảm giá thành trong sản xuất chính - con đường giúp tăng lợi nhuận cho người trồng lúa. 

Với chuỗi liên kết này, chất lượng sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường cao cấp, nâng cao giá trị gia tăng, mang lại lợi ích cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp.

Hương Thủy

 

 

Bài liên quan

Cùng chuyên mục