Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN đi đầu triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có vấn đề thu thuế.

Do đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thuế với hoạt động TMĐT như hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới...

Để làm được điều này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126, trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với TMĐT nhằm bảo đảm thuận lợi cho các sàn TMĐT trong kê khai và nộp thuế.

Với các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên môi trường mạng của các đơn vị này.

Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Tài chính xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý thuế đối với chủ thể cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên mạng, các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới.

Bộ Công Thương hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai việc chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Ngoài ra, Công điện cũng yêu cầu Bộ Công an phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… kết nối, chia sẻ tự động, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chung.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện việc cung cấp thông tin của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ các nền tảng xuyên biên giới theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khi tham gia phối hợp thu thuế và thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục