Trà mãng cầu, khô cá tra Cần Thơ được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao

Hội đồng đánh giá và xếp hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp đánh giá, xếp hạng cho 7 sản phẩm; trong đó, 6 sản phẩm của quận Thốt Nốt và 1 sản phẩm của huyện Cờ Đỏ.

Một số sản phẩm OCOP trưng bày tại buổi đánh giá.Một số sản phẩm OCOP trưng bày tại buổi đánh giá.

Các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP gồm: trà mãng cầu Kim Nhiên của bà Nguyễn Kim Nhiên (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ); khô cá tra phồng, khô cá tra tẩm ướp, nước mắm cá linh của ông Chương Văn Khanh, nước ổi lên men Cô Điệp của bà Lê Hồng Điệp, nhãn Idol của Hợp tác xã trái cây Tân Lộc (cùng ở phường Tân Lộc) và gạo tím Đức Hưng của bà Võ Thị Đức (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt).

Kết quả, 2 sản phẩm trà mãng cầu và khô cá tra tẩm ướp được Hội đồng xếp hạng 4 sao. Cụ thể, sản phẩm trà mãng cầu Kim Nhiên được hội đồng đánh giá đạt 80 điểm theo các tiêu chí và khung điểm của Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xếp hạng 4 sao.

Còn ở quận Thốt Nốt, chủ thể sản xuất là ông Chương Văn Khanh ở khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc có sản phẩm khô cá tra một nắng Út Anh đạt 71 điểm được xếp hạng 4 sao, khô cá tra tẩm ướp Út Anh đạt 69 điểm được xếp hạng 3 sao và nước mắm cá linh Út Anh đạt 66 điểm được xếp hạng 3 sao.

Sản phẩm nhãn Idol của chủ thể sản xuất là Hợp tác xã trái cây Tân Lộc ở khu vực Long Châu, phường Tân Lộc được xếp hạng 3 sao khi đạt 63 điểm.

Sản phẩm nước ổi lên men Cô Điệp của chủ thể sản xuất là bà Lê Hồng Điệp tại khu vực Tân An, phường Tân Lộc đạt 58 điểm, được xếp hạng 3 sao.

Sản phẩm gạo tím Đức Hưng do Công ty TNHH Duy Đức Hưng tại khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, sản xuất (chủ thể là bà Võ Thị Đức) cũng được xếp hạng 3 sao khi đạt 61 điểm.

PV

Cùng chuyên mục