Từ 1/2, xe qua trạm BOT được giảm giá

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản số 1125 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Công ty TNHH Thu phí tự động VETC; Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); các nhà đầu tư BOT yêu cầu triển khai giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022 đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc thay đổi mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ có thể sẽ gây ùn tắc tại các trạm thu phí, đặc biệt tại các làn thu phí một dừng.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, không ùn tắc tại các trạm thu phí khi triển khai áp dụng chính sách giảm thuế từ 10% xuống 8% theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp Nghị định số 15/2022.

Mức phí qua trạm BOT sẽ được giảm từ nay đến hết năm 2022Mức phí qua trạm BOT sẽ được giảm từ nay đến hết năm 2022

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức giao thông tại các trạm thu phí bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thông suốt.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các nhà đầu tư BOT nghiêm túc thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ theo Nghị định này.

"Các đơn vị có phương án đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí như phân luồng bán vé từ xa, chuẩn bị đầy đủ tiền mặt với nhiều mệnh giá bảo đảm giao dịch thông suốt, an toàn", Bộ Giao thông Vận tải đề nghị.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng, đa dạng hóa nhiều hình thức nạp tiền vào tài khoản giao thông, mở rộng điểm dán thẻ để khuyến khích các phương tiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng tại các trạm thu phí, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí.

Triển khai Nghị định số 15/2022 của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã điều chỉnh giảm 2% phí dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc do Tổng công ty đang quản lý, vận hành khai thác. Thời điểm áp dụng từ 0h ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 Thành Nam

Cùng chuyên mục