Một công ty bị phạt 85 triệu đồng vì "giấu" thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính với Công ty CP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh ( UpCom: CMD).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC quý 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Ngoài ra, công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: BCTC quý 2/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022.

Công ty CP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh trước đây nguyên là bộ phận vật liệu xây dựng của Công Ty Vật Liệu Xây Dựng và Chất Đốt.

Do nhu cầu của sự phát triển kinh tế, theo quy định số 135/TCCQ ngày 16/03/1976 của UBND TP Hồ Chí Minh, bộ phận này được tách ra và trở thành Công ty độc lập cũng với tên gọi là Công ty Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất, trực thuộc Sở Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục