Xử phạt Công ty Hóa-Dược phẩm Mekophar do vi phạm trong sản xuất thuốc

  • 08:05 15/02/2021

Vừa qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng số tiền 60 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar do vi phạm hành chính trong quá trình sản xuất thuốc.

Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bị xử phạt vì đã thực hiện sản xuất thuốc Mycogynax, SĐK VD-23186-15 có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung 2 thay đổi theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 57 của Nghị định 2 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Với vi phạm này, Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bị xử phạt hành chính với mức phạt là 60 triệu đồng.

Quyết định xử phạt số 71/QĐ-XPHC do Cục Quản lý Dược ban hành nêu rõ, Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar có quyền khiếu nại và khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

HƯƠNG SƠN