Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, những vấn đề Bộ Công Thương cần lấy ý kiến là chu kỳ điều hành giá xăng dầu, quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn.

Bộ cũng lấy ý kiến về quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu; quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu; việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu...

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu.Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 83 và Nghị định 95, có ý kiến đối với các nội dung đề xuất sửa đổi nêu trên và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị cử đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tham gia ban soạn thảo và tổ biên tập Nghị định sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95.

Mới đây, sau chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, hoàn thành trước ngày 16/11. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối báo cáo chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam để phục vụ kỳ điều hành giá ngày 21/11.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục