Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 3 sản phẩm cây dược liệu tại Lào Cai

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho 3 sản phẩm là cây dược liệu được trồng tại huyện Bát Xát: "Xuyên Khung Bát Xát", "Đương Quy Bát Xát" và nhãn hiệu tập thể “Hoàng Sin Cô Bát Xát”. Chủ sở hữu 03 nhãn hiệu này là UBND huyện Bát Xát và Hội Nông dân huyện Bát Xát.

Hội nghị công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm.Hội nghị công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm.

Cây Đương quy, Xuyên Khung và Hoàng Sin Cô là 3 loại cây dược liệu được địa phương xác định là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Khi có chứng nhận nhãn hiệu cho cây dược liệu Bát Xát người nông dân tham gia trồng những loại cây này được thụ hưởng rất nhiều lợi ích.

Sản phẩm làm ra của người nông dân có thương hiệu rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc vùng trồng, đảm bảo các quy định về mặt hàng nông sản và bán được giá cao hơn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chủ động kết nối với người nông dân thu mua các mặt hàng nêu trên với khối lượng lớn.

Hiện cây Đương Quy được nông dân huyện Bát Xát trồng với diện tích 20 ha, Xuyên Khung 135 ha, sản lượng đạt 435 tấn; cây Hoàng Sin Cô diện tích tăng lên 40 ha, sản lượng đạt 700 tấn/năm. Sản phẩm Đương Quy, Xuyên khung mang lại giá trị kinh tế cho huyện trên 4 tỷ đồng/năm. Sản phẩm Hoàng Sin Cô gần 3,5 tỷ đồng/năm.

TÀI VÕ

Cùng chuyên mục