Đề xuất thành lập quỹ vaccine phòng Covid-19 khoảng 25.200 tỷ đồng

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vắc xin khoảng 21.000 tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4.200 tỷ đồng.

Tối 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

Bộ Tài chính cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

Bộ Tài chính đề nghị lập quỹ mua 150 triệu liều vắc xin Covid-19Bộ Tài chính đề nghị lập quỹ mua 150 triệu liều vắc xin Covid-19

Trong đó, nguồn kinh phí thực hiện sẽ được lấy từ nguồn NSNN đảm bảo theo phân cấp NSNN; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, việc thành lập Quỹ vắc xin phòng COVID-19 là rất cần thiết, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các nguồn vốn hợp pháp khác để mua vắc xin. Qua đó đẩy nhanh việc mua, nhập khẩu và tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và sẽ chịu sự thanh kiểm tra theo quy định.

Quỹ có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình thu, chi, quyết toán tài chính để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội; công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp; nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có)…

Thiên Trường

Cùng chuyên mục