EVNGENCO3 (PGV) tiếp tục giảm hơn 4.488 tỷ đồng nợ vay trong năm 2023

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu của công ty mẹ EVNGENCO3 là 44.827 tỷ đồng đạt 92,5% kế hoạch năm.

Vay và nợ thuê tài chính của EVNGENCO3 giảm còn 35.765 tỷ đồng vào cuối quý IV/2023Vay và nợ thuê tài chính của EVNGENCO3 giảm còn 35.765 tỷ đồng vào cuối quý IV/2023

Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 - mã chứng khoán PGV) công bố Báo cáo tài chính quý IV và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất lũy kế năm 2023 của công ty mẹ EVNGENCO3 đạt 29.566 tỷ kWh, hoàn thành 91,73% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 44.827 tỷ đồng, hoàn thành 92,5% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.706 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, quy mô tài sản của EVNGENCO3 đạt gần 56.161 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn cải thiện mạnh nhờ nợ phải trả đến cuối quý IV giảm tới gần 12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, riêng khoản vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn giảm tổng cộng 4.488 tỷ đồng, xuống còn 35.765 tỷ đồng. Liên tục trong các năm gần đây, EVNGENCO3 nỗ lực giảm các khoản nợ vay, lành mạnh tài chính Tổng Công ty.

EVNGENCO3 cho biết, các nhà máy đảm bảo vận hành ổn định, đáp ứng huy động của hệ thống điện đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô (tháng 4-5/2023), nhờ đảm bảo nhiên liệu (than, dầu DO). Ngoài ra, EVNGENCO3 thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo kế hoạch được giao, trong đó nhiều chỉ tiêu đã có cải thiện rất tốt như: tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiên liệu, tỷ lệ dừng máy sự cố.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng đã hoàn thành an toàn, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần đảm bảo công tác sản xuất điện. Tổng Công ty đã thực hiện tốt 08 công trình sửa chữa lớn cho 21 khách hàng trong và ngoài EVN. Điển hình là hoàn thành tốt một số công trình SCL ngoài EVNGENCO3 như đại tu các tổ máy của các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Quảng Ninh, Phả Lại...

Trong năm, Tổng Công ty cũng thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, công suất 1200 MW cho Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước và hiện đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho công tác tiếp nhận, quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng NMĐ Phú Mỹ 3 BOT

Trong năm 2023, EVNGENCO3 đã hoàn thành chi trả cổ tức còn lại năm 2022 với tỷ lệ 14,5% tương ứng xấp xỉ 1.629 tỷ đồng; đồng thời thực hiện hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 9,26% tương ứng số tiền là 1.040 tỷ đồng.

Định hướng trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý và kỹ thuật để nâng cao độ tin cậy, an toàn trong vận hành; tiếp tục thực hiện chương trình giảm suất hao các nhà máy nhiệt điện than; nâng cao chất lượng nguồn nhiên liệu than cho vận hành; đẩy mạnh công tác quản lý và tiêu thụ tro xỉ, nhất là tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. EVNGENCO3 cũng nỗ lực chuyển dịch năng lượng sang hướng năng lượng sạch, đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, phát triển dịch vụ sửa chữa, chú trọng đào tạo nguồn lực, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và thúc đẩy công tác tái cơ cấu.

Hà Trần (t/h)

Bài liên quan

Cùng chuyên mục