EVNNPT tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm "BB" với triển vọng tích cực

Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã được Fitch Ratings - tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới tiếp tục xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB”, với triển vọng tích cực, ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong bối cảnh năm 2022, EVNNPT nói riêng và EVN nói chung gặp nhiều khó khăn, thách thức trong cân đối tài chính, xếp hạng "BB" mà EVNNPT đạt được cho thấy Tổng công ty luôn thực hiện tốt trọng trách mà Chính phủ giao phó trong truyền tải điện, nỗ lực cao trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động truyền tải.

Fitch Ratings cho biết, xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT dựa trên hồ sơ hợp nhất của công ty mẹ - EVN (EVN xếp hạng "BB"/Tích cực), bởi công ty mẹ có toàn quyền sở hữu, kiểm soát và ảnh hưởng đối với công ty con.

EVNNPT tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm EVNNPT tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm "BB" với triển vọng tích cực.

Tuy nhiên, hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPT ở mức "BB+", cao hơn xếp hạng của công ty mẹ EVN và được hỗ trợ bởi vai trò độc quyền trong lĩnh vực truyền tải điện, ít rủi ro, các khoản phải thu thấp. Fitch Ratings cũng cho rằng hồ sơ tài chính của EVNNPT thậm chí còn mạnh hơn mức tương xứng với xếp hạng.

EVNNPT là một trong 9 tổng công ty trực thuộc EVN, phụ trách lĩnh vực truyền tải điện, có nhiệm vụ quản lý, vận hành và đầu tư lưới truyền tải điện trên toàn quốc, cấp điện áp 220 kV đến 500 kV.

Trước đó, năm 2019, EVNNPT đã được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm đạt mức "BB" với Triển vọng ổn định, tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ EVN và xếp hạng độc lập của EVNNPT là "BB+".

Các kết quả xếp hạng tín nhiệm tích cực này giúp EVNNPT khẳng định được thế mạnh và uy tín của mình đối với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục