Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Cục Hải quan Bắc Ninh

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm Trưởng Đoàn đã giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm soát chặt chẽ các thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý; đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.

Toàn cảnh buổi giám sát.Toàn cảnh buổi giám sát.

Trong lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, đến nay 100% thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được nộp thông qua hệ thống điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi giám sát.Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi giám sát.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Bắc Ninh xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh với mức độ số hóa và tự động hóa cao; quản lý tự động các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hải quan cả trước, trong và sau thông quan.

Giám đốc Trung tâm HCC tỉnh Vũ Hùng tham gia ý kiến tại buổi giám sát.Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Vũ Hùng tham gia ý kiến tại buổi giám sát.

Với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử, 100% các quy trình hải quan được tự động hoá, 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử. 9 tháng năm 2022, tổng số tờ khai xuất nhập khẩu là 674.993 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 121 tỷ USD; thu nộp ngân sách nhà nước 9.789 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch.

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nộp thuế điện tử; thực hiện cơ chế một cửa thông qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến; quy chế phối hợp giữa Cục với các cơ quan liên quan; thực hiện chuyển đổi số; hiệu quả liên thông, liên ngành trong lĩnh vực thông quan, hậu kiểm, hoàn thuế; việc cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu…

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận những kết quả đạt được của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thực hiện chính sách pháp luật về cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan thời gian qua.

Đồng thời, ông Lợi đề nghị trong thời gian tới Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý điều hành nghiệp vụ hải quan; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bá Đoàn

Bài liên quan

Cùng chuyên mục