Những địa phương được cấp gạo dịp giáp hạt năm 2024

Các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.

Tại Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.Phó Thủ tướng – Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.029,255 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Phú Yên (106,035 tấn gạo), Ninh Thuận (589,605 tấn gạo), Đắk Lắk (155,64 tấn gạo), Đắk Nông (170,67 tấn gạo) và Lâm Đồng (7,305 tấn gạo) để cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.Ảnh minh họaẢnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo đề xuất.

Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định. 

Trước đó, ngày 10/4/2024 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 297/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn để hỗ trợ cho Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024. Cụ thể, tỉnh Bắc Kạn được xuất cấp 72,705 tấn gạo. Tỉnh Điện Biên được xuất cấp 674,1 tấn gạo.

                                                                                                                                  Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục