Quản lý thị trường Sơn La ngân sách nhà nước hơn một tỷ đồng trong Quý 1/2023

Trong Quý I năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã kiểm tra trên 350 vụ, xử lý gần 300 vụ, tổng số tiền thu phạt trên một tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường Sơn La đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND, BCĐ 389 tỉnh để triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu…

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá.Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá.

Trong Quý I/2023 lực lượng Quản lý thị trường Sơn La đã tổ chức kiểm tra 355 vụ, xử lý 299 vụ vi phạm (tăng 115 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 1.093.084.000 đồng bằng 166,95% so với cùng kỳ năm 2022. Trị giá hàng hoá vi phạm: 274.877.000 đồng.

Trong đó, kiểm tra, xử lý đối với mặt hàng xăng dầu 10 vụ, xử lý 02 vụ. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước: 40,470 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm Tết kiểm tra 376 vụ, xử lý 310 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp NSNN là 1.356.196.000 đồng. Tổng trị giá hàng tịch thu và tiêu huỷ là 514.598.000 đồng.

Kết quả phối hợp với các lực lượng chức năng với tổng số vụ kiểm tra, xử lý 103 vụ; tổng số tiền xử phạt: 421,250 triệu đồng; tổng trị giá hàng hoá: 159,911 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để chủ động ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục