Samland (SLD) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin liên quan tới trái phiếu

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland - mã chứng khoán SLD).

Samland (SLD) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin liên quan tới trái phiếuSamland (SLD) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin liên quan tới trái phiếu

Ngày 01/02/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sacom, địa chỉ tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công ty Samland đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trong đó, không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Thêm nữa, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022

Hình thức xử phạt, phạt số tiền là 92,5 triệu đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Samland ghi nhận doanh thu đạt 12 triệu đồng, giảm 99,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 3.786,7 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ 20.458 triệu đồng, tức tăng thêm 24.244,7 triệu đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 38,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 25,4 triệu đồng, về 41,2 triệu đồng; doanh thu tài chính giảm 74,4%, tương ứng giảm 1.943,2 triệu đồng, về 667,5 triệu đồng; chi phí tài chính bất ngờ ghi âm 6.577,7 triệu đồng so với cùng kỳ dương 24.873,1 triệu đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,2%, tương ứng giảm 1.244,4 triệu đồng, về 3.013,3 triệu đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý IV, lợi nhuận gộp tạo ra chỉ 41,2 triệu đồng, thấp hơn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 3.013,3 triệu đồng, Công ty Samland chỉ thoát lỗ do ghi nhận chi phí tài chính âm tới 6.577,7 triệu đồng.

Lý giải việc ghi nhận chi phí tài chính âm, Công ty cho biết do ghi nhận lãi tiền vay là âm 6.577,7 triệu đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Samland ghi nhận doanh thu đạt 3.801,4 triệu đồng, giảm 52,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm 15.619,5 triệu đồng so với cùng kỳ âm 61.785,9 triệu đồng.

Như vậy, Công ty Samland đã trải qua hai năm lợi nhuận âm liên tiếp, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế lên tới hơn 48 tỷ đồng, bằng 6,1% vốn điều lệ.

Hà Trần (t/h)

Bài liên quan

Cùng chuyên mục