Tiếp nhận hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024

Cục Công Thương địa phương ban hành Công văn số 413/CTĐP-TTCN về việc gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.

Tiếp nhận hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024Tiếp nhận hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 (Ảnh: internet)

Theo đó, thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024, Cục CTĐP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực quan tâm, triển khai một số nội dung sau:

Tổng hợp, gửi văn bản đề nghị kèm theo danh sách trích ngang, hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2024 đến Cục CTĐP trước ngày 7/6/2024; đồng thời, đề nghị số hóa hồ sơ (scan tài liệu hồ sơ theo theo định dạng dữ liệu máy tính) thành hồ sơ điện tử, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tại địa chỉ: http://sanphamcnnttb.arit.gov.vn

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực, thực hiện theo quy định, bao gồm:

Bản sao hợp lệ (có chứng thực) Quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh còn giá trị;

Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở CNNT (theo mẫu tại Phụ lục số 1, Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm bản sao hợp lệ (có chứng thực) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 2, Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm theo tối thiểu 3 (ba) ảnh màu cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp từ các góc độ khác nhau;

Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; bản tự công bố sản phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

Thời gian tiếp nhận sản phẩm gửi đến Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị để tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2024, Cục CTĐP thông báo cụ thể sau.

Thông tin liên hệ: Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp, Cục CTĐP; địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22218345; email: tuanla@moit.gov.vn.

Công văn xem tại đây.

Minh Anh (t/h)

Bài liên quan

Cùng chuyên mục