TPHCM giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành Kế hoạch giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn trong năm 2023.

Mục đích của việc giám sát là nhằm chấn chỉnh các vấn đề vi phạm về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo mỹ phẩm của các cơ sở đóng trên địa bàn TPHCM, theo quy định của pháp luật; đồng thời, đánh giá việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo mỹ phẩm.

TP.HCM giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.TP.HCM giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Đối tượng được giám sát cụ thể là các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn TPHCM đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm có thời gian hoạt động trên một năm. Cùng với đó là các cơ sở kinh doanh nhập khẩu mỹ phẩm.

Nội dung giám sát là việc tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN) hoặc tương đương được Hội đồng ASEAN thừa nhận; Về vấn đề ghi nhãn sản phẩm; Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định của ASEAN; Các vấn đề liên quan tới quảng cáo mỹ phẩm.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Đoàn giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, chuyển Thanh tra Sở tiến hành thanh tra các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo mỹ phẩm. Đồng thời, quan giám sát phát hiện các bất cập trong quản lý Nhà nước nhằm kiến nghị, đề ra các giải pháp thích hợp.

Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu các Đoàn giám sát thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo luật định; tuân thủ theo các quy định của pháp luật; đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân được giám sát.

Tăng cường hướng dẫn các quy định, kiến thức đảm bảo chất lượng mỹ phẩm đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mỹ phẩm. Sở kết, tổng kết kết quả giám sát và định kỳ trình Ban Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo xử lý.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mỹ phẩm có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục