Cảnh báo doanh nghiệp "mượn danh" Cục Xúc tiến thương mại để tổ chức đoàn giao thương

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương khẳng định không liên kết với doanh nghiệp nào để xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

Trong thời gian qua, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tiếp nhận phản ánh của một số doanh nghiệp hỏi về việc Cục XTTM có liên kết Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Việt Âu, Chi hội Doanh nhân Việt Âu thuộc Hiệp hội doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức đoàn giao thương và thông tin trên mạng xã hội không rõ ràng về việc giới thiệu các đoàn giao thương tại nước ngoài do Cục XTTM tổ chức...

Trước những phản ánh trên và để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp và uy tín của Cục XTTM, Cục XTTM cho biết, ngoài các tổ chức chủ trì đề án xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục XTTM không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay nhân danh doanh nghiệp, hội nêu trên thay mặt Cục XTTM tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc tổ chức thực hiện đoàn giao thương, chương trình tour tham dự hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thị trường tại nước ngoài.

Đồng thời, cá nhân các lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào thay mặt lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc tổ chức thực hiện đoàn giao thương, chương trình tour tham dự hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, thị trường tại nước ngoài.

Ngoài ra, Cục XTTM cũng lưu ý các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì đề nghị liên hệ trực tiếp Cục Xúc tiến thương mại để tránh bị các đối tượng mạo danh lợi dụng.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục