Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey”

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa ban hành Quyết định số 83172/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu số 462499 cho nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey”.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey”Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey”

Nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey” sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức quản lý.

Việc được cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey” sẽ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Gia Lai cũng như nâng cao giá trị của nông sản Gia Lai trong thời gian tới.

Hiện nay, Gia Lai có nhiều sản phẩm được xác lập quyền sở hữu trí tuệ, được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể như: Hồ tiêu Chư Sê, gạo Phú Thiện - Gia Lai, rau An Khê - Gia Lai và chỉ dẫn địa lý Mang Yang cho gạo Ba Chăm, cà phê Gia Lai, phở khô Gia Lai, khoai lang Lệ Cần - Đak Đoa, gạo Ia Lâu - Chư Prông, thịt bò Krông Pa...

Trước đó, vào cuối năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 5372/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00125 "Gia Lai" cho sản phẩm cà phê.

Như vậy, cùng với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê, chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu “Mật ong hoa cà phê Gia Lai - Coffee honey” được cấp cho hàng hóa, dịch vụ như: Mật ong hoa cà phê; phấn hoa cà phê; dịch vụ mua bán các sản phẩm hoa cà phê, phấn hoa cà phê, dịch vụ quảng cáo, quảng bá mật ong hoa cà phê, phấn hoa cà phê…

Ông Ngô Việt Thắng - Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chuẩn bị tổ chức Lễ Công bố và Trao quyết định cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký cho nhãn hiệu “Mật ong hoa càphê Gia Lai - Coffee honey."

Ông Ngô Việt Thắng cho biết thêm, theo Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ giai đoạn 2016-2020, tỉnh Gia Lai có 10 sản phẩm địa phương được hỗ trợ đăng ký xác lập quyền Sở hữu Trí tuệ và 1 sản phẩm hồ tiêu Chư Sê được cấp Chỉ dẫn Địa lý.

Trong Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ đăng ký bảo hộ tối thiểu cho 5 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích, 5 kiểu dáng công nghiệp, 500 nhãn hiệu thông thường và 10 nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang tên địa danh của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.Tỉnh Gia Lai cũng phấn đấu tối thiểu 60% sản phẩm chủ lực và 80% sản phẩm gắn với Chương trình OCOP tỉnh Gia Lai được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tối thiểu 10 sáng chế/giải pháp hữu ích, 15 đơn kiểu dáng công nghiệp, 25 nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang địa danh của tỉnh Gia Lai cho các sản phẩm, dịch vụ của địa phương.

Mai Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục