Đồng Tháp thu hồi 25 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định thu hồi Giấy chứng nhận OCOP đối với 25 sản phẩm đạt 3 và 4 sao năm 2019.

UBND tỉnh Đồng Tháp mới đây đã ban hành Quyết định số 58 về việc thu hồi Giấy chứng nhận OCOP đối với 25 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao được chứng nhận năm 2019. Những chủ thể của sản phẩm này không tham gia đánh giá lại theo quy định, hoặc tham gia đánh giá lại nhưng không đáp ứng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định thu hồi Giấy chứng nhận OCOP đối với 25 sản phẩm đạt 3 và 4 sao năm 2019.UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định thu hồi Giấy chứng nhận OCOP đối với 25 sản phẩm đạt 3 và 4 sao năm 2019.

Trong số 25 sản phẩm OCOP bị thu hồi Giấy chứng nhận có 16 sản phẩm đạt 3 sao và 9 sản phẩm đạt 4 sao. Trong đó, có 15 sản phẩm không tham gia đánh giá theo quy định năm 2022 và 10 sản phẩm tham gia đánh giá lại, nhưng không đáp ứng tiêu chí cứng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số những sản phẩm bị thu hồi giấy chứng nhận có HTX Quýt hồng Lai Vung, ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chủ thể này không tham gia đánh giá lại năm 2022 theo quy định. Còn xoài Cao Lãnh, xoài cát chu Cao Lãnh của HTX Xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh tham gia đánh giá lại nhưng không đáp ứng theo quy định. Ngoài ra, còn một số loại khô, nông sản sấy, nước ép, trà trái cây cũng bị thu hồi Giấy chứng nhận.

Trong năm 2022, Đồng Tháp đã công nhận 150 sản phẩm đạt hạng từ 3 - 4 sao của 65 chủ thể là DN, HTX và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP của địa phương; đồng thời là 1 trong những địa phương có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nước. Đến thời điểm hiện nay Đồng Tháp có 357 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 272 sản phẩm OCOP 3 sao và 85 sản phẩm OCOP 4 sao.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục