Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến, kích cầu tiêu dùng

Sở Công Thương Hà Nội đã và đang tổ chức chuỗi các sự kiện kích cầu, xúc tiến thương mại nhằm kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm. Sở cũng đã chủ động trình Thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, ổn định sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, chương trình khuyến mại tập trung…

Công tác giao thương, kết nối cung cầu được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần cung ứng cho hệ thống phân phối, người tiêu dùng Thủ đô sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng...

Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến, kích cầu tiêu dùng.Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến, kích cầu tiêu dùng.

Một số chương trình kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm được Sở tổ chức như: Tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2023; Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP. Hà Nội năm 2023; Hội chợ sản phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị và tự động năm 2023; chương trình "Mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường TP Hà Nội năm 2023"; Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2023…

Theo Sở Công Thương Hà Nội, Chương trình phát động sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5,7,11/2023 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100% thu hút từ 1.000 - 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu, tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Ngoài ra, Sở cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại triển khai các phương án phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động, linh hoạt phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu, tổ chức, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia nhiều sự kiện, chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại của Thành phố.

Để phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu của ngành Công Thương 5 năm 2021-2025: Giá trị tăng thêm công nghiệp tăng khoảng 7,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 10% (do ngành đặt ra), Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng ngành Công Thương năm 2023 như sau: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp: tăng khoảng 7,5%, kim ngạch xuất khẩu: tăng khoảng 6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội: tăng 9-10%. Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động đạt: 100%.

Đồng thời, tập trung quan tâm xử lý hệ thống nước thải, quyết liệt thành lập các cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp. Lĩnh vực xuất nhập khẩu, sẽ tập trung hỗ trợ phát triển thị trường mới, thị trường ngách.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục