Kết nối Cổng thông tin Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia tại các địa phương

Tổ chức, cá nhân tại các địa phương khi thực hiện kết nối với Cổng thông tin Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sẽ sử dụng mã truy vết sản phẩm, địa điểm bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 (Truy xuất nguồn gốc- Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết) do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.

Nguyên tắc “vàng” trong truy xuất nguồn gốc

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân bảo đảm đầy đủ quá trình truy xuất nguồn gốc theo các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng với chủng loại sản phẩm, hàng hóa và được công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.Nhanh chóng kết nối truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại các địa phương với Cổng thông tin điện tửNhanh chóng kết nối truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại các địa phương với Cổng thông tin điện tử

Căn cứ để công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật cần đảm bảo 4 nguyên tắc:

Thứ nhất, nguyên tắc “Một bước trước- một bước sau”: bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm, hàng hóa;

Thứ hai, nguyên tắc “Sẵn có của phần từ dữ liệu chính”: các phần tử dữ liệu chính phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng;

Thứ ba, nguyên tắc “Minh bạch”: hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất;

Thứ tư, nguyên tắc “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”: hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân bảo đảm đầy đủ quá trình truy xuất nguồn gốc theo các quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tương ứng với chủng loại sản phẩm, hàng hóa và được công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ để công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bao gồm tối thiểu các thông tin: Tên sản phẩm, hàng hóa; hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn); thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có); các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phải bao gồm tối thiểu các thông tin trên.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bao gồm tối thiểu các thông tin: Tên sản phẩm, hàng hóa; hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra); thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

Sản phẩm trong từng sự kiện sau mỗi công đoạn được định danh mã truy xuất nguồn gốc để truy xuất nguồn gốc. Mã truy xuất nguồn gốc được mã hóa trong vật mang dữ liệu.

Hoàn thiện Cổng thông tin Truy xuất nguồn gốc tại các địa phương

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) giao là chủ đầu tư xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hoá quốc gia. Hiện tại, Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hoá quốc gia đang trong quá trình thuê hạ tầng công nghệ thông tin và dự kiến vận hành chính thức trong Quý III/2024.

Thông tin từ Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia, tính đến ngày 24/5/2024, các tỉnh: Long An, Cà Mau, Cần Thơ đã thực hiện đặt lệnh request kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia và test thử kết nối thành công một số API trên môi trường Cổng.

Ngoài ra, các tỉnh: Trà Vinh, Cao Bằng, Đắk Nông cũng đã thực hiện đặt lệnh request vào môi trường kỹ thuật Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia và đang test thử kết nối các API.

Bên cạnh đó, hiện nay các tỉnh: Thái Bình, Bắc Giang, Hòa Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hưng Yên đang được Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia hỗ trợ và thực hiện triển khai các bước để kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Trước đó, ngày 03/4/2024, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đã có văn bản thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia tại địa chỉ: https://sandbox.truyxuatnguongoc.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong việc kết nối kỹ thuật với môi trường Cổng TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia được nhanh chóng và hiệu quả.

                                                                                                                                    Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục