Thêm 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt 5 sao

Vừa qua, hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và khu vực - University performance metrics (UPM) đã công bố kết quả xếp hạng đối sánh cho 4 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Cả 4 chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, đều đạt 5 sao, gồm: Kĩ sư công nghệ sinh học, kĩ sư công nghệ thực phẩm, cử nhân công nghệ thông tin và kĩ sư công nghệ kĩ thuật ô tô.

Cụ thể, chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ sinh học đạt 5 sao theo định hướng nghiên cứu (đạt 791 điểm); chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ thực phẩm (đạt 787 điểm), cử nhân công nghệ thông tin (đạt 762 điểm) và kĩ sư công nghệ kĩ thuật ô tô (đạt 761 điểm) đạt 5 sao theo định hướng ứng dụng.

4 chương trình đạt tiêu chuẩn 5 sao theo hệ thống UPM.4 chương trình đạt tiêu chuẩn 5 sao theo hệ thống UPM.

Tổng quan, các chương trình đều đạt số điểm cao ở 4 tiêu chuẩn: Tương thích chiến lược (đạt 96,5-99 điểm), đào tạo (đạt 211,5-235,5 điểm), phục vụ cộng đồng (đạt 47,5-60 điểm) và sự nổi trội (đạt 62,5-80 điểm).

Đặc biệt, chương trình kĩ sư công nghệ sinh học đạt mức điểm rất cao đối với tiêu chuẩn nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (254/280 điểm). Chương trình kĩ sư công nghệ kĩ thuật ô tô đạt số điểm cao nhất trong số 4 chương trình ở tiêu chuẩn đào tạo (235,5 điểm) và tiêu chuẩn quốc tế hóa (35,5 điểm).

Chương trình kĩ sư công nghệ thực phẩm đạt điểm tối đa cho tiêu chuẩn phục vụ cộng đồng (60/60 điểm) và cùng với chương trình cử nhân công nghệ thông tin và kĩ sư công nghệ kĩ thuật ô tô đạt điểm tối đa ở tiêu chuẩn sự nổi trội (80/80 điểm).

Đây là lần thứ 2 chương trình cử nhân công nghệ thông tin tham gia đối sánh chất lượng theo UPM và có sự cải thiện rõ rệt về điểm số ở 3 tiêu chuẩn: Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (tăng 32 điểm), phục vụ cộng đồng (tăng 12,5 điểm) và sự nổi trội (tăng 5 điểm), góp phần giúp chương trình tăng từ 4 sao plus (2021) lên 5 sao.

Tính đến nay, cùng với 3 chương trình đào tạo là cử nhân kế toán, cử nhân tài chính-ngân hàng, cử nhân quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có 7 chương trình đào tạo đạt 3 sao plus trở lên theo bộ tiêu chuẩn UPM. Trong đó, chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ sinh học và kĩ sư công nghệ thực phẩm xếp thứ 4 và thứ 7 trên tổng số 42 chương trình đào tạo đến từ các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước tham gia UPM.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục