Tổ chức Caravan - Hoạt động đầu tiên của MegaCity Connect

Chương trình Caravan được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp hiệu quả thông qua các hoạt động xây dựng Văn hóa đổi mới sáng tạo, huấn luyện Design Thinking, thực thi các chương trình tăng tốc cho doanh nghiệp để kiến tạo nên các giá trị thiết thực nhằm giải quyết các nhu cầu xã hội.

Chương trình Caravan là hoạt động đầu tiên của MegaCity Connect, được tổ chức với sự hợp tác của 3 Làng Công Nghệ Techfest Quốc gia: Làng Tư duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo (IDTV), Làng Công nghệ Du lịch Ẩm thực và Làng Truyền thông - Giải trí.

Chương trình Caravan là hoạt động đầu tiên của MegaCity Connect.Chương trình Caravan là hoạt động đầu tiên của MegaCity Connect.

Caravan - MegaCity Connect sẽ đi qua nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc trong năm 2023. Chương trình Caravan đầu tiên sẽ khởi hành đến thành phố Đà Lạt trong 2 ngày 11-12/3, với dự kiến 120 người.

Một trong những hoạt động đặc biệt của chương trình là tìm kiếm 1.000 gương mặt Đại sứ sáng tạo trong các lĩnh vực để thực hiện các sứ mệnh: cầu nối giữa những con người sáng tạo, các thành phần trong Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các chuyên gia, nhà khoa học; đưa hình ảnh của hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia của địa phương mình đến với toàn cầu; quảng bá các thương hiệu, giới thiệu các mô hình khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng trong nước và quốc tế; cầu nối giữa địa phương với những nhà đầu tư, thị trường khác.

Tổ chức Hội thảo "Văn hóa Đổi mới sáng tạo - Nền tảng của phát triển bền vững" tại Chương trình Caravan.Tổ chức Hội thảo "Văn hóa Đổi mới sáng tạo - Nền tảng của phát triển bền vững" tại Chương trình Caravan.

Chương trình Caravan đầu tiên sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: giới thiệu Dự án Open Innovation Bank - Ngân hàng ý tưởng đổi mới sáng tạo mở OIB; ra mắt Dự án Sách nói Rừng Mưa - xây dựng Văn hóa hệ đổi mới sáng tạo; giới thiệu Dự án tìm kiếm 1.000 Đại sứ Sáng tạo và chương trình đào tạo trên toàn quốc; ra mắt Ban Vận động Hiệp hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Mở cổng đăng ký cho 100 thành viên đầu tiên của Hiệp hội; Talkshow: Văn hóa Đổi mới sáng tạo - Nền tảng của phát triển bền vững…

MegaCity Connect là sáng kiến của Làng Tư duy Thiết kế Đổi mới Sáng tạo - kết hợp các nguồn lực để giải quyết các thách thức chung của các tỉnh thành và khu vực lân cận. MegaCity Connect thúc đẩy tiến trình sáng tạo, đổi mới, chuyển giao tri thức, ứng dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

MegaCity Connect giúp giảm thiểu việc lãng phí nguồn lực trong việc nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa. Với khả năng kết nối chặt chẽ, MegaCity Connect sẽ giúp phát huy thế mạnh của mỗi địa phương với các tiềm năng sẵn có của tài nguyên, con ngừời trong tất cả mọi lĩnh vực.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục