Bắc Giang: Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

Căn cứ NQ số 401 (3/4/2019) về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2035, địa phương này đang triển khai xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch.

Theo đó, tại Bắc Giang, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, sản phẩm nông sản cho năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu. 

Tỉnh tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cùng đó, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở phát triển các DN, HTX nông nghiệp, các trang trại có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang là trọng điểm nông nghiệp quốc gia, đứng đầu miền Bắc.

Hiện thực hoá chủ trương này, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ các địa phương thực hiện.

Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sảnBắc Giang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản

Nhờ đó, đến nay, Bắc Giang đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn với nhiều sản phẩm đứng tốp đầu cả nước, như: Vùng chuyên canh cây ăn quả diện tích hơn 51.000 ha, đứng thứ 4 cả nước (trong đó vải thiều hơn 28.000 ha, lớn nhất cả nước)... Đàn gia cầm 20 triệu con (trong đó đàn gà 17 triệu con, đứng thứ 5 cả nước); đàn lợn gần 1 triệu con (đứng thứ 8 cả nước). 

Tỉnh cũng hình thành vùng sản xuất rau chế biến, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP diện tích 12.000 ha... Một số sản phẩm đã xuất khẩu như vải thiều, bưởi, rau chế biến, mỳ gạo Chũ, gạo thơm Yên Dũng…

Tuy nhiên, hiện Bắc Giang chỉ xuất khẩu được khoảng 100.000 tấn sản phẩm/năm. Trong đó, nhiều nhất vẫn là vải thiều (chưa qua chế biến), khoảng 90.000 tấn; rau chế biến các loại khoảng 10.000 tấn. Riêng gia cầm và lợn (2 vật nuôi chủ lực của tỉnh), chỉ xuất khẩu sống sang thị trường Trung Quốc qua đường tiểu ngạch với số lượng ít…

Nhằm tăng lượng nông sản xuất khẩu, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành nông nghiệp sẽ rà soát vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Địa phương chủ động mời gọi DN đầu tư vào nông nghiệp và liên kết với người dân, HTX, đưa tiến bộ KH-KT vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ xuất khẩu; quan tâm chuẩn hóa các quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và đẩy mạnh tuyên truyền người dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn. 

Cùng với đó, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, mở rộng ra các nước. Đồng thời, tăng cường đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.

Hương Thủy

Bài liên quan

Cùng chuyên mục