Đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu năm 2023 như năm 2022

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo mức sàn như hiện nay để áp dụng trong năm 2023.

Bộ Tài chính vừa thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo lần 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023.

Đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu năm 2023 như năm 2022.Đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu năm 2023 như năm 2022.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đề xuất giải pháp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, bộ đã xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023 mà Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12548/BTC-CST ngày 30/11/2022 có thay đổi so với phương án mà Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến tại Công văn số 12109/BTC-CST ngày 18/11/2022.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp ngày 3/12, để đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã hoàn thiện lại hồ sơ dự án Nghị quyết này (dự thảo lần 2).

Theo dự thảo Nghị quyết lần 2, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023 như năm 2022 theo mức sàn trong Biểu khung thuế như quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, thuế với xăng và nhiên liệu bay áp mức sàn 1.000 đồng mỗi lít, thuế với dầu diesel 500 đồng mỗi lít, dầu mazut, dầu nhờn, dầu hoả 300 đồng mỗi lít, mỡ nhờn 300 đồng một kg. Mức thuế này tương tự như năm 2022.

Nếu không được thông qua, từ 1/1/2023 thuế với các mặt hàng này sẽ quay về mức kịch trần, tức là 4.000 đồng trên mỗi lít xăng, nhiên liệu bay là 3.000 đồng; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng, dầu hỏa là 1.000 đồng mỗi lít, mỡ nhờn là 2.000 đồng một kg.

Từ ngày 1/1/2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tức với xăng là 4.000 đồng/lít, nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít, dầu hỏa là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục