Bắc Giang khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Bắc Giang đã mang lại kết quả tích cực, trở thành một phong trào sản xuất có sức lan tỏa trong khu vực nông thôn, tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn.

Ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Giang, cho biết, hiện ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu như: Vùng cây ăn quả trên 51.000 ha, trong đó, vùng vải thiều tập trung 28.000 ha; vùng cây có múi gần 11.000 ha, vùng rau an toàn gần 12.000 ha; đàn lợn gần 1 triệu con, đàn gia cầm trên 20 triệu con…

Các sản phẩm từ vải thiều là một trong những sản phẩm OCOP thế mạnh của tỉnh Bắc Giang.Các sản phẩm từ vải thiều là một trong những sản phẩm OCOP thế mạnh của tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, Bắc Giang có 27 làng nghề đã được công nhận, có 52 sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng và 45 thành phần dân tộc chung sống với nhiều nét văn hóa đặc trưng, có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Đây là tiền đề và lợi thế lớn của tỉnh trong việc lựa chọn, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Đến nay, toàn tỉnh có 180 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên thuộc 10/10 huyện, thành phố, trong đó có 42 sản phẩm đạt 4 sao, 138 sản phẩm đạt 3 sao.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP được tỉnh quan tâm chú trọng. Giai đoạn 2018-2022, tỉnh đã hỗ trợ cho trên 100 lượt hợp tác xã, doanh nghiệp với khoảng 350 lượt sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu đặc trưng tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn kết nối cung cầu do Bộ NN& PTNT, Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức; hỗ trợ các chủ thể sản xuất xây dựng các điểm trưng bày sản phẩm và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Bắc Giang có khoảng 350 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, theo ông Lê Bá Thành, Bắc Giang đã nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị doanh nghiệp trong quản lý chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo chu trình OCOP, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả của chương trình.

Bên cạnh đó là những kinh nghiệm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử; kết nối cung-cầu, xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP…

Từ đó giúp ngành nông nghiệp Bắc Giang có những định hướng phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với thế mạnh của địa phương.

Bá Đoàn

Bài liên quan

Cùng chuyên mục