Bình Thuận: Thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với Dự án Khu du lịch Thuận Nam

Hơn 55.000 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị thu hồi theo theo quy định tại Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020; khoản 2 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày

Tháng 4/2024, Sở TN&MT Bình Thuận có Văn bản số 1679/STNMT-CCQLĐĐ về việc công bố công khai danh sách các dự án vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

Theo danh sách của Sở TN&MT Bình Thuận, đó là những dự án vi phạm Luật Đất đai 2013 do đã không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cụ thể, Dự án du lịch Sao Mai (Công ty TNHH Du lịch Thạnh Lợi, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam), dự án được gia hạn sử dụng đất theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 21/12/2023, ngày hết hạn gia hạn: 21/12/2025.

Dự án trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng và kết hợp du lịch sinh thái Mũi Yến (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình); Công ty TNHH Mũi Yến làm chủ đầu tư; dự án được gia hạn sử dụng đất theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 4/10/2022, ngày hết hạn gia hạn: 4/10/2024.

Dự án khu nghỉ dưỡng Cà Ná, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Green Solar Technology Việt Nam (Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Cà Ná). dự án được gia hạn sử dụng đất theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 12/9/2023, ngày hết hạn gia hạn: 12/9/2024.

Tương tự, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, dự án khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Châu Lê (Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Châu Lê), dự án được gia hạn sử dụng đất theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 2/11/2022, ngày hết hạn gia hạn: 2/11/2024.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 5/2024 UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 27/05/2024, chấm dứt hoạt động và thu hồi đất của Dự án Khu du lịch Thuận Nam thuộc Công ty Dương Phú Hưng tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi diện tích 55.705,6 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng, thuộc thửa đất số 271, tờ bản đồ số 76 (185 440 - 3) tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dương Phú Hưng để thực hiện dự án Khu du lịch Thuận Nam tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 9/8/2006, Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 25/11/2008).

Nguyên nhân, Công ty Dương Phú Hưng thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định tại Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020; khoản 2 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023) của Chính phủ và UBND tỉnh có chủ trương thu hồi, chấm dứt hoạt động tại Công văn số 4148/UBND-KGVX ngày 0/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 512/QĐ-SKHĐT ngày 5/12/2016 về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi đối với dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng chấp hành nghiêm quyết định thu hồi đất, tự tháo dỡ tài sản (nếu có) theo quy định. Giao phần diện tích 55.705,6 m2 đất đã thu hồi nói trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. Đồng thời, giao Cục Thuế tỉnh rà soát liên quan đến nghia vụ tài chính theo quy định (nếu có).

Qua đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao phần diện tích 55.705,6 m2 đất đã thu hồi nói trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi, giao Cục Thuế tỉnh rà soát liên quan đến nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).

                                                                                                                                   Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục