Sau thanh tra, hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị ngưng giao dịch

Việc tạm ngưng giao dịch với 9 thửa đất trên thực hiện theo kết luận thanh tra ban hành tháng 3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về thanh tra trách nhiệm quản lý, xử lý các vi phạm đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Cụ thể, giấy CNQSDĐ số CY 615661 cấp 2022 cho ông Đỗ Văn C. và bà Trương Thị Tuyết S., có địa chỉ phường An Thới. Thửa đất số 174, tờ bản đồ số 85 với diện tích 1.556,8m2 tại An Thới.

Giấy CNQSDĐ số CY 615628 cấp năm 2022 cho bà Lâm Thị Mỹ D., địa chỉ xã Cửa Cạn. Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 14 với diện tích 5.243,1m2 tại Cửa Cạn.

Giấy CNQSDĐ số CL 852495 cấp năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Đ. và ông Trần Văn M. có địa chỉ xã Dương Tơ. Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 32 với diện tích 15. 546,7m2 xã Dương Tơ.

Giấy CNQSDĐ số CY 615392 cấp năm 2022 cho ông Huỳnh Ngọc T. và bà Diệp Thị Kim H. có địa chỉ xã Hàm Ninh. Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 10 với diện tích 14.774,4m2 tại xã Hàm Ninh.

Giấy CNQSDĐ số DD 047021 cấp năm 2022 cho ông Lê Văn T. và bà Nguyễn Thị T. có địa chỉ xã Dương Tơ. Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 54 với diện tích 21.090,5m2 tại xã Dương Tơ.

Giấy CNQSDĐ số DD 022070 cấp 2022 cho bà Hoàng Thị Bích H. có địa chỉ tại xã Cửa Dương. Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 19 với diện tích13.780,3m2 tại xã Cửa Dương.UBND TP Phú Quốc cưỡng chế một số công trình vi phạmUBND TP Phú Quốc cưỡng chế một số công trình vi phạm

Giấy CNQSDĐ số CL 852641 cấp năm 2018 cho ông Nguyễn Văn H. và bà Đinh Thị H. có địa chỉ tại xã Cửa Dương. Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 36 với diện tích 5.038,7m2 tại xã Cửa Dương.

Giấy CNQSDĐ số CL 957497 cấp ngày 2018 cho ông Huỳnh Văn L. và bà Nguyễn Thị T. có địa chỉ tại xã Cửa Dương. Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 53 với diện tích 11.558,3m2, tại xã Cửa Dương.

Giấy CNQSDĐ số CY 615315 cấp năm 2020 cho ông Danh P. có địa chỉ tại An Thới. Thửa đất số 245, tờ bản đồ số 89 có diện tích 17.374,3m2 tại phường An Thới.

Đối với các trường hợp này, ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã ký quyết định tạm ngưng giao dịch để không gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm tra việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho công dân.

                                                                                                                                    Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục