Bắc Ninh phê duyệt 62 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022

Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 62 sản phẩm của 31 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2022. Trong đó, 2 sản phẩm tham gia được nâng hạng sản phẩm OCOP từ 4 sao lên 5 sao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 2022 (Chương trình OCOP).

Sản phẩm thịt sào mắm ruốc PTK và mắm tép chưng thịt PTK của Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam.Sản phẩm thịt sào mắm ruốc PTK và mắm tép chưng thịt PTK của Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 62 sản phẩm của 31 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2022. Các sản phẩm chủ yếu thuộc các lĩnh vực: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng…

Trong đó, các địa phương có nhiều sản phẩm tham gia Chương trình là: huyện Tiên Du (15 sản phẩm của 6 chủ thể); huyện Thuận Thành (14 sản phẩm của 8 chủ thể); thành phố Từ Sơn (12 sản phẩm của 4 chủ thể); thành phố Bắc Ninh (6 sản phẩm của 4 chủ thể)…

Ngoài ra, 2 sản phẩm “Thịt sào mắm ruốc PTK” và “Mắm tép chưng thịt PTK” của Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam (địa chỉ: thị trấn Lim, huyện Tiên Du) được tham gia nâng hạng sản phẩm OCOP từ 4 sao lên 5 sao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 93 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (59 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao) của 38 chủ thể trên địa bàn 8/8 huyện, thành phố.

Bá Đoàn

Bài liên quan

Cùng chuyên mục