Khách hàng phản ánh bánh Madame Hương có dị vật: Đại diện thương hiệu nói gì?

Khách hàng phản ánh bánh Madame Hương có dị vật: Đại diện thương hiệu nói gì?

Liên quan đến phản ánh của một khách hàng về việc phát hiện dị vật trong bánh Cookies Hạnh nhân mua từ cửa hàng Madame ... Chi tiết »